کاهش ذخیره آبی سد زاینده رود

مدیر سد زاینده‌رود، روز سه‌شنبه ۲۴ مرداد،  اعلام کرد که ذخیره سد زاینده‌رود در حال حاضر ۲۵۶ میلیون مترمکعب است که نسبت به متوسط بلندمدت، ۷۰ درصد کاهش یافته است. … Read More

نارضایتی کارمندان و هیات علمی دانشگاه‌های آزاد شهرهای مختلف

جمعی از کارمندان و هیات علمی دانشگاه‌های آزاد شهرهای دزفول، شوشتر، قزوین، کرمانشاه و… در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و اجرا نشدن همسا‌ن سازی، در محوطه دانشگاه های خود … Read More