عزم و پایداری معلمان در ادامه مبارزه

در روزهای یکشنبه و دوشنبه سیزدهم و چهاردهم مرداد جمعیت کثیری از معلمان بازنشسته، شاغل و حق التدریسی در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، اهواز و کرمانشاه در اعتراض به سیاست … Read More