برگی از تأریخ تقدیم به معلمان دربند در اعتراضات اخیر در ایران تحت سلطه رژیم جمهوری اسلامی.

  شمس الدین  امانتی. مردم سنندج زیر باران گلوله توپ و خمپاره در محل «بنکه ها» تظاهرات باشکوهی برپا کردند. هم میهنان مبارز! مردم رزمنده و قهرمان سنندج سیزدهمین روز … Read More