اعتراض معلمان نسبت به زمان، محتوا و شیوه اجرا طرح رتبه‌بندی

با ابلاغ شیوه‌نامه رتبه‌بندی معلمان، بار دیگر شماری از معلمان شاغل در آموزش و پرورش تهران در اعتراض به زمان، محتوا و شیوه اجرا طرح رتبه‌بندی اعتراض کردند.