تجمع اعتراضی کارمندان استانی بهزیستی در مقابل مجلس

روز دوشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه، جمعی از کارمندان استانی بهزیستی در اعتراض به حقوق و مزایا و دریافت‌های رفاهی خود در مقابل مجلس دست به تجمع اعتراضی زدند. این تعداد از … Read More