برگزاری تظاهرات اعتراضی در عراق

بر اساس گزارش‌ها، روز چهارشنبه ۵ مرداد ماه، صدها تظاهر‌کننده عراقی به ساختمان پارلمان بغداد در منطقه سبز پایتخت یورش بردند و علیه ایران شعار دادند. گفته شده بیشتر این … Read More