بازداشت ۶۰ شهروند در یک مهمانی خصوصی در پیشوا

به گزارش منتشره، طی چند روز اخیر دستکم ۶۰ دختر و پسر جوان در جریان برگزاری یک مهمانی مختلط در شهرستان پیشوا واقع در استان تهران بازداشت شده اند.