اعدام چهار فعال دموکراسی‌خواه از سوی حکومتِ نظامی میانمار

بنابر گزارش رسانه‌های دولتی میانمار، روز دوشنبه 3 مردادماه، مقامات نظامی این کشور چهار فعال دموکراسی‌خواه…