نارضایتی معلمان نهضت سوادآوزی سال ۹۲ به بعد

روز چهارشنبه ۲۲ تیر ماه، جمعی از معلمان نهضت سوادآموزی در تجمعی از رئیس مجلس شورای رژیم خواستند تا آن‌ها نیز مشمول طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت شوند. به گفته … Read More

نارضایتی کارگران بلیط فروش مترو تهران

جمعی از کارگران پیمانکاری بخش فروش بلیط مترو تهران روز دوشنبه ۲۰ تیر ماه در اعتراض به بی‌قانونیِ پیمانکاران و عدم پرداخت دستمزدهایشان در محل کار خود تجمع کردند. مهم‌ترین … Read More