طرح فریبکارانه گران کردن گام به گام نرخ نان در ایران

  سرانجام موج افزایش نرخ مواد غذایی در ایران به نان هم رسید. رژیم با توجه…