برگزاری کارزار مبارزه با حجاب اجباری در خیابان‌های ایران

روز سه‌شنبه ۲۱ تیرماه، زنان بسیاری در شهرهای مختلف ایران با برداشتن حجاب خود به کارزار مبارزه با حجاب اجباری پیوسته و به هر شکلی مخالفت خود را با این … Read More