بیانیه صدها کنشگر در حمایت از دادخواهان آبادان و نه به ظلم

روز جمعه 13 خردادماه، صدها کنشگر مدنی، زندانی سیاسی و فعال صنفی و فرهنگی در بیانیه‌ای…