نه شاه نه شیخ نه آسمان، با دست خود گیریم آزادی در پیکار بی امان

علی خامنه‌ای، در سالگرد مرگ خمینی به اظهارات رضا پهلوی که روزِ قبل از آن با پوشش خبری گستردهِ رسانه های فارسی زبان پخش شده بود واکنش نشان داد. وی نسبت … Read More