وحشت رژیم از احتمال برگزاری تجمع اعتراضی علیه کشتار کولبران در پاوه

بر پایه گزارش دریافتی از کرمانشاه، روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه، حدود ۲۰ خودرو هنگ مرزی برای جلوگیری از احتمال هرگونه اعتراض به کشتار کولبران و ممنوعیت کار آنان، راهی … Read More