تداوم نا آرامی‌ها در هائیتی و درگیری معترضان با پلیس

روز شنبه 6 مهر ماه، پلیس هائیتی به سمت هزاران تظاهرکننده‌ای که برای اعتراض به سیاست‌های…