هشدار سازمان بهداشت جهانی برای جلوگیری از شیوع آبله میمون

در پی گزارشهای پراکنده از کشورهای مختلف در سراسر جهان، سیلوی بریاند یک مقام ارشد سازمان بهداشت جهانی روز جمعه ششم خرداد گفت تمامی کشورها باید به سرعت برای جلوگیری … Read More