هشدار سازمان عفو بین الملل نسبت به خبر قطع انگشتان ۸ زندانی

سازمان عفو بین‌الملل از جامعه جهانی خواسته است تا از تمام ابزارهای دیپلماتیک موجود استفاده کرده و مانع اجرای چنین احکامی شوند.  سازمان عفو بین‌الملل، اسامی ۴ تن از این … Read More