برچسب: هفت‌تپه

اخراج بیست کارگر نیشکر هفت‌تپه

روز یکشنبه 31 شهریور ماه ۲۰ تن از کارگران مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به بهانه اتمام قرارداد از محل کار خود اخراج شدند....