خروج از باند هواپيمای ايرباس ایران‌ایر

هواپیمای ایرباس شرکت هواپیمایی “ایران ایر”  صبح شنبه 12بهمن ماه پس از فرود در فرودگاه “اشرفی‌اصفهانی” کرمانشاه از باند خارج شد.