اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی ایزی جت

کارکنان گیت ورودی فرودگاه “استانستد” قصد دارند به مدت دو هفته به دلیل پایین بودن دستمزدهایشان نسبت به دیگر شرکت‌های هواپیمایی، اعتصاب می‌کنند. این اعتصاب که به دعوت اتحادیه کارگری … Read More