اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی ایزی جت

کارکنان گیت ورودی فرودگاه “استانستد” قصد دارند به مدت دو هفته به دلیل پایین بودن دستمزدهایشان…