تجمع اعتراضی کارگران نگهبان پروژه قطار شهری اهواز

روز سه شنبه ۱۸ مردادماه، کارگران نگهبان پروژه قطار شهری اهواز در اعتراض به رویه پرداخت حقوق خود از سوی پیمانکار اقدام به تجمع کردند. بنابر گزارش منابع کارگری، حدود … Read More