واژگونی قایق پناهجویان در دانوب

به گفته مقامات دولت صربستان روز سه شنبه ۳ دیماه، شش مهاجر که تلاش داشتند با عبور از رودخانه دانوب وارد کرواسی شده و از این طریق پا به حوزه اتحادیه اروپا بگذارند در پی واژگون شدن قایق‌شان جان خود را از دست دادند.