بازداشت بیست کارگر دیگر مجتمع مس سونگون ورزقان

در روزهای گذشته دستکم 20 کارگر دیگر مجتمع سونگون ورزقان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به…