برگی از تأریخ تقدیم به: وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران.

شمس الذین  امانتی ۱۶ / ۵ / ۲۰۲۲ وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال تهران روز شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱، بعد از بازی تیم‌اش مقابل فولاد خوزستان در واکنش به … Read More