وضعیت جسمی وخیم ۶ تن از دراویش اعتصابی در زندان

وضعیت “جسمی محمد شریفی‌مقدم، رضا انتصاری، احمد ایرانی‌خواه، مرتضی کنگرلو، و سینا انتصاری” دراویش محبوس در زندان تهران بزرگ، و “شهرام مقدسی” درویش محبوس در زندان بروجرد، در پی اعتصاب غذا وخیم اعلام شده است.