ادامه وخامت وضعیت کرونایی در ایران

درحالی که آمارهای ابتلا و مرگ‌ومیر کرونا در ایران وضعیت نگران‌کننده تازه‌ای را نشان می‌دهند، مقامات رژیم بر برگزاری مراسم پرازدحام عاشورا تأکید دارند. وزارت بهداشت رژیم روز دوشنبه از … Read More