دومین روز تجمع کارگران و کارکنان شهرداری اهواز

دومین روز تجمع کارگران و کارکنان شهرداری اهواز در اعتراض به کاهش حقوق و مزایای پرسنلی روز چهارشنبه ۷ اردیبهشت ماه در برابر شهرداری و شورای شهر برگزار گردید. این … Read More