وقوع زلزله مرگبار در افغانستان

بامداد روز چهارشنبه 1 تیر ماه وقوع یک زمین لرزه به قدرت ۶.۱ در مقیاس ریشتر…