تجمع اعتراضی کارگران راه‌آهن ابنیه فنی هرمزگان

کارگران راه‌آهن ابنیه فنی هرمزگان روز شنبه ۱ مرداد ماه به دلیل پایین بودن دستمزد ها و شرایط معیشتی بسیار بدی که دارند اقدام به برگزاری تجمع کردند. کارگران معترض … Read More