قربانیان، تشدید خرابی های ناشی از سیل و بانیان آن

بارانهای سیل آسا در فاصله روزهای 31 تیر تا دهم مرداد ماه، ۱۴۶ شهرستان و ۸۵۹ روستا در استانهای ایران را در بر گرفته است. سیل ویرانگر هزاران هکتار زمین … Read More