مصوبە پارلمان بلژیک ، هموارنمودن مسیر برای گروگان گیری و گسترش تروریسم دولتی  جمهوری اسلامی

  نمایندگان پارلمان بلژیک بعد  از ۲ روز بحث و تبادل نظر در صحن مجلسِ این کشور و هفتەها اِبراز نظرِ موافق و مخالف در دنیای مجازی، چنانکە قابل پیش … Read More