‍تداوم اعتصاب‌ در پالایشگاه‌های فرانسه

اعتصاب کارگران پالایشگاه های فرانسه که از روز پنجشنبه 5 دیماه آغاز شده است، روز شنبه 7 دیماه برای سومین روز متوالی ادامه داشت.