تداوم اعتراضات کارگران پانامایی

هزاران کارگر پانامایی روز یکشبنه ۹ مرداد ماه در پایتخت این کشور آمریکای مرکزی برای اعتراض به پاسخ ضعیف دولت به بحران اقتصادی به خیابان‌ها آمدند. بحران اقتصادی در پاناما نتیجه افزایش … Read More