اعتصاب کارگران پایپینگ نیروگاه برق فردوسی مشهد

روز سه‌شنبه ۱۸ مردادماه، کارگران پایپینگ‌ پیمانکاری رحیمی شاغل در پروژه‌ی نیروگاه برق فردوسی مشهد در اعتراض به عدم پرداخت حقوق معوقه خود، اعتصاب کرده و در مقابل درب نیروگاه … Read More