اخراج گروهی از پناهجویان مکزیکی از آمریکا

به گزارش منتشره، دولت آمریکا طی روزهای اخیر اخراج پناهجویان مکزیکی به کشورشان را با پرواز مستقیم به شهر “گوادالاجارا” در غرب مکزیک آغاز کرد.