اعزام پناهجویان مکزیکی ساکن آمریکا به گواتمالا

آمریکا قصد دارد آن دسته از اتباع مکزیکی که تقاضای پناهندگی از ایالات متحده را دارند به گواتمالا بفرستد.