حمله یک پناهجوی افغان با چاقو در فرانسه

روز شنبه 9 شهریور ماه، رسانه‌های محلی فرانسه از وقوع یک حمله در ویل‌اوربان در حومه لیون خبر دادند. در پی این حمله که در...