پیروزی بزرگ‌ کارگران اکوادور پس از ۱۸ روز اعتراض سراسری

دولت اکوادور پس از ۱۸ روز اعتصاب کارگران این کشور، روز شنبه ۱۱ تیرماه، نهایتاً با رهبران سازمان‌های بومی این کشور برای اجرای بخشی از خواسته‌هایشان مجبور به توافق شد … Read More