تظاهرات شهروندان عراقی مقابل سفارت ترکیه در بغداد

شمار زیادی از شهروندان عراقی دوشنبه شب 12 اردیبهشت ماه با تظاهرات مقابل سفارت ترکیه در منطقه الوزیریه بغداد، تجاوزات این کشور به خاک عراق را محکوم کردند. ترکیه در … Read More