چشم انداز تیره اقتصاد جهان سرمایه داری از نگاه بانک جهانی

بانک جهانی روز سه شنبه هفتم ژوئن، برابر با هفدهم خرداد، گزارش شش ماهه خود پیرامون وضع اقتصادی دنیا تحت عنوان “چشم انداز اقتصاد جهان” را منتشر کرد. خطوط عمده … Read More