تجمع اعتراضی اهالی سیل زده چم وزیر ویسیان

    صبح روز شنبه 22 تیر ماه شماری از اهالی سیل زده روستای “چم وزیر ویسیان” شهرستان چگنی واقع در استان لرستان در اعتراض...