تداوم تجمع کارگران کارخانه دوده فام دزفول

روز پنجنشبه 28 آذرماه  جمعی از کارگران کارخانه صنعتی دوده فام دزفول، برای دومین روز متوالی در اعتراض به اخراج نماینده کارگران این کارخانه و عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، مقابل ساختمان این کارخانه تجمع کردند.

اعتصاب و تجمع کارگران کارخانه دوده فام دزفول

کارگران کارخانه دوده‌فام دزفول روز چهارشنبه ۲۷ آذر ماه در اعتراض به عدم امنیت شغلی، عدم اجرای طرح طبق بندی مشاغل و اخراج نماینده کارگران دست از کار کشیدند و در محوطه کارخانه تجمع کردند.