ادامه اعتراضات کارگران کارخانه قند فسا

روز پنجشنبه 19 دیماه، کارگران کارخانه قند فسا در ادامه تجمعات اعتراضی خود نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی شان، بار دیگر در محوطه این کارخانه دست به تجمع زدند.

ادامه اعتراض کارگران کارخانه قند فسا

روز پنجشنبه 5 دیماه جمعی از کارگران شاغل در کارخانه قند فسا نسبت به  بلاتکلیفی این کارخانه و عدم پرداخت مطالبات مزدی خود طی ۶ ماه گذشته اعتراض کردند.

ادامه اعتراضات کارگران کارخانه قند فسا

روز شنبه 30 آذر ماه، کارگران کارخانه قند فسا در ادامه اعتراضاتشان نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی بار دیگر مقابل فرمانداری ویژه  شهرستان فسا دست به تجمع زدند.