اول مه: مراسمها، راهپیمایی ها و مطالبات کارگران جهان

پس از کاهش چشمگیر خطر ویروس کرونا (به جز در چین) امسال راهپیمایی های بزرگداشت روز جهانی کارگر در اکثر کشورها، با شکوه برگزار گردیدند. بحران جهانی سرمایه که در … Read More