ادامه اعتراض کارگران کارخانه قند فسا

روز پنجشنبه 5 دیماه جمعی از کارگران شاغل در کارخانه قند فسا نسبت به  بلاتکلیفی این کارخانه و عدم پرداخت مطالبات مزدی خود طی ۶ ماه گذشته اعتراض کردند.