جانباختن دو کارگر محبوس زیر آوار چاه در خرم آباد

روز دوشنبه 3 مرداد ماه دو کارگر تبعه افغانستان شاغل در یک شرکت حفاری چاه، بر…

عدم پرداخت دستمزد کارگران در شهرهای مختلف

بنابه گزارشات منتشره، کارگران، راهسازی و سدسازی در استان خراسان شمالی، کارگران شهرداری خرم آباد و…