ادامه تجمع کارگران شهرداری شوش در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق‌های عقب‌افتاده و مطالبات چند سال گذشته خود روز چهارشنبه 7 اردیبهشت ماه نیز ادامه داشت. کارگران شهرداری شوش برای سومین بار در هفته جاری، در برابر فرمانداری این شهر تجمع کردند. کارگران شرکت کننده خواهان پرداخت چندین ماه حقوق‌هایContinue Reading