تجمع کارگران شهرداری کوت‌عبدالله

روز سه شنبه 3 دیماه، کارگران شهرداری کوت‌عبدالله در اعتراض به عدم دریافت دستمزد و مطالبات معوقه خود برای چهارمین روز متوالی مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند.