ادامه نارضایتی کارگران معدن سنگ گلندرود

کارگران معدن زغال سنگ گلندرود روز شنبه 17 اردیبهشت ماه همانند روزهای گذشته با برپایی تجمعی خواستار بستن قرارداد با کارفرمای اصلی به جای شرکت‌های پیمانکاری شدند. کارگران دلیل تجمع … Read More