اعتراض کارگران پایانه نفتی خارک و عسلویه

کارگران پایانه نفتی خارک و عسلویه  روز چهارشنبشه 2 اردیبهشت ماه در اعتراض به کمبود و کیفیت پایین غذا دست به تجمع زدند. این کارگران...